Triển lãm Quốc tế ngành Công Nghiệp, Manufacturing World Osaka Japan 2023 (04-07/10/2023) tại Nhật Bản

Triển lãm Quốc tế ngành Công Nghiệp, Manufacturing World Osaka Japan 2023 (04-07/10/2023) tại Nhật Bản

Nhuận Tiến tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Công Nghiệp, Manufacturing World Osaka Japan 2023 (04-07/10/2023) tại Nhật Bản