Nhuận Tiến tham gia hội thao khu công nghiệp Hiệp Phước

Nhuận Tiến tham gia hội thao khu công nghiệp Hiệp Phước

Nhuân Tiến tham gia bóng đá năm 2018,nhằm giao lưu với các công ty trong khu công nghiệp Hiệp Phước