TRIỄN LÃM BUSAN HÀN QUỐC VÀ OSAKA NHẬT BẢN

TRIỄN LÃM BUSAN HÀN QUỐC VÀ OSAKA NHẬT BẢN

Nhuận Tiến tham gia Triển lãm diễn ra tại Osaka Nhật Bản từ ngày 02-07/10/2023 và Busan Hàn Quốc từ ngày 16/10-21/10/2023
Sáng ngày 02/10/2023 Nhuận Tiến đã có mặt tại Nhật Bản để tham gia tham gia triễn lãm và khám phá những công nghệ mới từ các Doanh Nghiệp bạn
Nhuận Tiến rất lấy làm vinh dự là một trong những doanh nghiệp được góp mặt vào 1 phần gian hàng trong buổi triển lãm lần này.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi triễn lãm của công ty