GIA CÔNG CƠ KHÍ

Liên hệ
  • Tình trạng: Còn hàng


Sản phẩm gia công cơ khí chính xác đưuọc làm từ vật liệu A5052, nhầm đáp ứng nhu cầu sản xuất để phục vụ trong lĩnh vực phát triển ngành công nghệ – kỹ thuật.
* KÍCH THƯỚC: 42*39.3*34.641mm
Dưới đây là một số hình ảnh của sản phẩm đã gia công hoàn tất:
** Hình ảnh sản phẩm trước khi xử lý bề mặt: