GIA CÔNG CƠ KHÍ

Chi tiết

Sản phẩm gia công cơ khí chính xác đưuọc làm từ vật liệu A5052, nhầm đáp ứng nhu cầu sản xuất để phục vụ trong lĩnh vực phát triển ngành công nghệ – kỹ thuật.
* KÍCH THƯỚC: 165*128*40.2mm
Dưới đây là một số hình ảnh của sản phẩm đã gia công hoàn tất trước và sau khi xử lý bề mặt:
** Hình ảnh sản phẩm trước khi xử lý bề mặt:
** Hình ảnh sản phẩm sau khi đã xử lý bề mặt
Chi tiết

Sản phẩm gia công cơ khí chính xác đưuọc làm từ vật liệu A5052, nhầm đáp ứng nhu cầu sản xuất để phụ..
Chi tiết

Sản phẩm gia công cơ khí chính xác đưuọc làm từ vật liệu A5052, nhầm đáp ứng nhu cầu sản xuất để phụ..
Chi tiết

Sản phẩm gia công cơ khí chính xác đưuọc làm từ vật liệu A5052, nhầm đáp ứng nhu cầu sản xuất để phụ..
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 24 (2 Trang)